Spår- och specialtransporter

För de tunga, långa, breda och komplicerade transporterna har vi en lång erfarenhet och en väl varierad fordonspark för att klara olika uppdrag.
Våra förare har stor erfarenhet och hög kompetens vilket är nödvändigt för att klara dessa specialuppdrag.

Vid tunga, breda och långa gods krävs ofta särskilda intyg eller dispenser för att uppdraget ska kunna genomföras.
Vi sköter självklart all hantering i samband med specialtransporter såsom dispenser, tillstånd, följebilar och vägtransportledare när dessa behov uppstår.

Bakom Sjölander Maskintransport ligger branschkompetens, ett personligt engagemang, professionalism och framför allt lagarbete.